You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو
اتمام نمایشگاه

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی صنعت خودرو

واحدهايي كه قطعات آن ها مرجوعي و برگشت ندارد، بايد تشويق شوند

واحدهايي كه قطعات آن ها مرجوعي و برگشت ندارد، بايد تشويق شوند

مهم ترین تاثیر برپایی این نمایشگاه ها، شفافیت سازی و آگاهی برای مردم است. چراکه در صورت آگاهی مردم از قیمت ها، مشخصات بسته بندی کالای مرغوب و دارای مجوز، کمتر به مشکلات پس از خرید برمی خورند.

مديران خودرو

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو، قطعات و مجموعه‌هاي وابسته 1392

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو، قطعات یدکی 1391

تبليغ ما
مديران خودرو

گزارش کلی نمایشگاه

86
مجموعه عضو
89
خبر
57
تصویر
مديريت محتوا

نظرسنجی