You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی صنعت خودرو

واحدهايي كه قطعات آن ها مرجوعي و برگشت ندارد، بايد تشويق شوند

واحدهايي كه قطعات آن ها مرجوعي و برگشت ندارد، بايد تشويق شوند

مهم ترین تاثیر برپایی این نمایشگاه ها، شفافیت سازی و آگاهی برای مردم است. چراکه در صورت آگاهی مردم از قیمت ها، مشخصات بسته بندی کالای مرغوب و دارای مجوز، کمتر به مشکلات پس از خرید برمی خورند.

مديران خودرو

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو، قطعات و مجموعه‌هاي وابسته 1392

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو، قطعات یدکی 1391

تبليغ ما
مديران خودرو

گزارش کلی نمایشگاه

86
مجموعه عضو
89
خبر
57
تصویر
مديريت محتوا

نظرسنجی